top of page

VINDTURBINER

3kW/6kW

SD WIND ENERGY™ - Vindturbinen som benyttes i verdens tøffeste omgivelser, inkludert Antarktis.

Logo_SD_Approved_Installer.jpg
Cold-Climate-Wind-Turbines_2560x1280.jpg

EUROPEISK KVALITET

SD Wind Energy produseres i Skottland, like utenfor Glasgow. De har over 5000 turbiner installert world-wide, og 30 års erfaring med design av vindturbiner for de aller tøffeste omgivelser.​

KONTINUERLIG ENERGI-PRODUKSJON

Når det blåser friskt, produserer SD-turbinene strøm, uansett hvor mye det blåser. Den unike konstruksjonen gjør at bladene gradvis bøyer av i vinden, ved esktremt sterk vind, slik at den aldri behøver å bremse opp. Det betyr at den produserer maks effekt selv om det blåser 40-50 m/s.

KLASSE 1 VINDTURBIN

SD vindturbiner er designet ihht "Class 1", som betyr at de overlever vindstyrker på opptil 70m/s (klasse 4 orkan). Orkan klasse 1 betyr en vindstyrke på >32m/s.

BYGGET FOR EKSTREME OMGIVELSER

Alle detaljer er konstruert og bygget med tanke på driftssikkerhet og robusthet, for de tøffeste værforhold. Som opsjon finnes en "Cold Climate"-modell, med ekstra styrke for de aller laveste temperaturer og de mest turbulente vindforhold på jordkloden.

ONGRID & OFFGRID

SD3 (3kW) og SD6 (6kW) finnes i versjoner for både ongrid (230/400VAC) og offgrid (24/48VDC, og andre spenninger på bestilling). Offgrid med ladekurver for Pb og LiFePO4.

DOKUMENTASJON SD3 (3kW)

DOKUMENTASJON SD6 (6kW)

2019-01-03_15-53.jpg
2019-01-03_15-54.jpg
2019-01-03_15-54(2).jpg

STØYSVAK OG SMÅ NATURINNGREP

SD vindturbiner er svært støysvake. En detaljert rapport på test av støy for den største modellen SD6 finner du HER. Det innebærer at turbinene kan plasseres relativt nære boliger, offentlige samlingssteder, kontorer osv., med minimale ulemper med støy.

Turbinene kommer komplette med tårn i ulike høyder (se nedenfor), som enten festes på nedgravd, støpt fundament, eller på selvbærende ballast-system oppå bakken. Vingespennet er dessuten lite, sammenlignet med store vindturbiner på flere titalls eller hundretalls kilowatt, så utfordringene med fugledød og støy er forsvinnende små.

Om du behøver assistanse og mer dokumentasjon ifbm. eventuell byggesøknad, hjelper vi deg med det.

TÅRN

Vi leverer alle SD vindturbiner komplette med tårn. Velg mellom ulike høyder etter behov, fra 6m til 15m.

Tårnene er ekstremt solid bygget, i galvanisert stål, og er hengslet et lite stykke opp fra bakken. Her påmonteres hydraulikk-sylindere (del av service-pakke med sylindere og aggregat), som gjør heving og senking av hele tårnet med vindturbinen lekende lett. Dermed kan vedlikeholdet (hvert år eller annethvert år) gjøres enkelt, raskt og rimelig, uten å demontere turbin eller tårn.

Fundament for tårnet finnes det flere løsninger for:
 

  • Betongfundament - Støpes på stedet, etter spesifikasjoner fra SD Wind Energy. Disse varierer med størrelsen på turbinen, og høyden på tårnet. Her ser du et eksempel på spesifikasjon for betongfundament, for SD3 turbin på 6m tårn. Når du bestiller turbin og tårn, etter valgt ytelse og tårn-høyde, medfølger detaljerte, ingeniørberegnede tegninger på fundament. Bolter som skal støpes inn, for feste av tårn, medfølger tårnet.
     

  • Selvbærende ballast-system - Plasseres oppå bakken og fylles med stein/pukk/sand eller annen type tilgjengelig ballast, slik at du ikke behøver graving. Eksempel.
     

  • Egen innfesting av bolter - Boltesettet som medfølger kan du selv forankre f.eks. i et bygg, eller i borehull i fjell. Deretter festes pidestallen (nedre del av tårnet, opp til hengslen) til disse boltene. Så hektes tårnet fast i hengslen, og heises opp hydraulisk på vanlig måte.

HVORFOR VINDTURBIN ONGRID?

SD Wind vindturbiner har så lave vedlikeholdskostnader og produserer så mye strøm, at de mange steder i Europa har en nedbetalingstid på bare svært få år. Strømmen som genereres reduserer ditt eget strømforbruk, eller mates inn på strømnettet, nøyaktig slik solcellepaneler gjør. Nedbetalingstiden avhenger naturligvis av strømprisen og hvor mye vind man har på stedet, så lønnsomheten må estimeres i hvert enkelt tilfelle.

Uansett nedbetalingstid, kort eller litt lengre, så får du 100% fornybar energi fra dag 1, og i 30-40 år framover, med lite vedlikehold. Du reduserer ditt eget karbon-avtrykk, og signaliserer tydelig for omverdenen at du tar hensyn til miljø og klima i din virksomhet, bolig, landbrukseiendom, institusjon osv.

SD6_Ayrshire_Factory_Installation.jpg

SD6 (6kW) SD Wind vindturbin på 9m tårn. Betongfundament.

20180903_130558.jpg

Selvbærende ballast-system, delvis sammensatt (innervegger nesten helt rundt; ingen yttervegger). Når ytterveggene kommer på plass, dannes et rom mellom yttervegg og innervegg rundt hele, der man fyller i ballasten. Så monteres tårnet oppå kransen i midten. Tårnet kan fortsatt heves og senkes hydraulisk, som vanlig.

HVORFOR VINDTURBIN OFFGRID?

I områdene rundt ekvator, med mye sol hver dag, året rundt, vil solceller kunne dekke strømbehovet, og batterier vil dekke over variasjoner fra dag til dag i hvor mye sol-produksjon man får.

I områdene langt unna ekvator, og spesielt i arktiske eller nær arktiske strøk, som f.eks. Norge, er solproduksjonen over året vesentlig lavere, og dessuten er sesongvariasjonene mye større. Ingen batterier kan med noenlunde lønnsomhet dekke over variasjoner i solproduksjonen mellom sommer og vinter. Det kan derimot vindturbiner, som typisk produserer godt med strøm hele året, og spesielt i perioder/årstider med lite sol. En kombinasjon av solceller og vindturbiner på steder uten tilgang til nettstrøm (offgrid) er gjerne en optimal løsning.

Den økonomiske gevinsten er stor (betydelig redusert bruk av diesel som backup), og løsningen er svært mye mer miljøvennlig.

SD3_Slovenia_Cold_Climate_Model.jpg

Offgrid hybrid-anlegg med kombinasjonen solceller og vindturbin. Denne kombinasjonen gir fornybar energi året rundt, i de fleste vær-forhold og i alle årstider. Den vesentlige reduksjonen i bruk av diesel som backup, sparer miljø og store kostnader.

Jeg vil bli kontaktet for å få mer informasjon om vindgeneratorer!

Takk for din tilbakemelding. Vi tar kontakt om kort tid!

bottom of page