top of page

Strømanlegg for >500W kontinuerlig last

Smart Energy Station™ - APS bygges som kunde-spesifikke løsninger, utfra akkurat ditt behov for strøm, og hvor anlegget skal stå.

Uansett størrelse, er det viktig å starte planleggingen gjennom god dialog mellom kunde og leverandør. Et godt utgangspunkt, er alltid å beregne så nøyaktig som mulig hvor stort energi-behovet er. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så er vi igang!

De samme prinsippene gjelder for store strømanlegg, som for små: Fornybar energi har første-prioritet; vi installerer så mye solceller og vind-kraft som det er praktisk mulig, da disse energi-kildene som regel er de billigste, og absolutt de mest miljøvennlige alternativene.

Deretter gjelder det å konstruere backup-løsninger som supplerer energi når det ikke er tilstrekkelig med sol og vind. Her er det avgjørende å hensynta en rekke faktorer:

 • Hvor stor batterikapasitet er det plass til, både fysisk og økonomisk?
  Stor batterikapasitet bidrar til større utnyttelse av tilgjengelig sol- og vind-kraft, slik at man ikke behøver å brenne diesel/metanol bare fordi det kommer et par vindstille gråværsdager.

   

 • Er det begrenset med behov for backup? Kun i noen få, kortere perioder per år?
  Isåfall er brenselceller både miljøvennlige, driftssikre, og vedlikeholdsfrie.
  Trengs mye backup-energi, er det viktig å velge miljøvennlige diesel-aggregater, som går optimalt.

   

 • Hvordan beskyttes anlegget mot vær og vind?
  Offgrid-anlegg står gjerne værutsatt til. Vi må ta ulike hensyn, om anlegget skal stå i lavlandet, eller i fjellheimen. Eller på Svalbard, eller i Antarktis.

Har du behov for strøm til x antall leiligheter eller store turisthytter i fjellheimen eller på en øde øy?
Har du behov for strøm til GSM/4G/5G eller andre tunge telecom-løsninger?
Har du behov for strøm til seterdrift?
Har du behov for strøm til en fjerntliggende forskningsstasjon?

Da har du kommet rett! Vi har levert anlegg til alle disse applikasjonene, og mange flere.

Du kan se noen eksempler her.

Nødnett-stasjonene til DSB trenger både endel strøm (>500W kontinuerlig) og høyeste grad av driftssikkerhet. Dessuten står de gjerne på ekstremt værutsatte steder. Det har lært oss å beherske både kraft-elektronikk, fornybare energi-kilder, backup-løsninger og vær-beskyttelse. Dette kommer alle våre kunder og prosjekter til gode.

Seterdrift i Vågå. Offgrid strømanlegg på 400VAC, 3-fas, 20kW, med solceller og backup-aggregat.

9 leiligheter på Hardangervidda. 230VAC, 30kW. Stor batteribank reduserte aggregat-tiden med 80-90%.

bottom of page