top of page

BRENSELCELLER

Vi importerer, og bygger komplette systemer basert på, brenselceller fra verdensledende SFC i Tyskland, som produserer profesjonelle EFOY brenselceller som omdanner metanol til strøm og vann, uten skadelige utslipp og praktisk talt lydløst.

 

Brenselceller er det optimale valget av backup-løsning for batteri- og solcelle-anlegg som forsyner forbrukere i størrelsesorden 1-200W døgnkontinuerlig, året rundt.

EFOY_NEW_MODELS.jpg

Power Controls var først i Norge med EFOY brenselceller, og har 15 års erfaring med disse, i alle slags klimatiske omgivelser, i hele Norge og på Svalbard.

En EFOY brenselcelle produserer drøyt 1kWt per liter metanol. Vi lagerfører 28L- og 60L-metanolkanner som er skreddersydde til disse brenselcellene. Med én 28L-kanne, har du nær 30kWt med strømenergi tilgjengelig ved behov.

 

Med en såkalt FuelManager (tilleggsutstyr), kan du kople til 2 kanner, 4 kanner eller hele 8 kanner med metanol, der brenselcellen automatisk skifter til neste kanne når den forrige er tom. Man kan altså ha inntil 8 kanner á 60L metanol tilkoplet brenselcellen, som gir totalt 480L metanol, og nær 500kWt med strøm, helt autonomt.

Har du utstyr som forbruker f.eks. 25W (i snitt) døgnkontinuerlig, betyr det at utstyret forbruker 25W*24t = 0,6kWt per døgn. Med 500kWt tilgjengelig backup-energi fra en brenselcelle med 8 kanner metanol, kan dette utstyret forsynes utelukkende av brenselcellen i hele 500kWt/0,6kWT/døgn = 833 døgn, eller drøyt to år, uten tilsyn. Med solceller i tillegg, vil naturligvis autonomiteten øke vesentlig.

bottom of page