top of page

Nødnett

Kunde:

Applikasjon:

Ytelse:

Motorola/DnK

Nødnett

>500W (hemmelig)

Direktoratet for Nødkommunikasjon (DnK) er statlig utbygger av Nødnett i Norge. Det nye digitale nødnettet er basert på TETRA-teknologi, og er reservert politi, brann og ambulanse, dvs. nødetatene i Norge.

Våre nasjonalparker er vidstrakte, og dekkes av en rekke Nødnett-stasjoner på strategiske plasser, høyt til fjells. Disse stasjonene har ingen nettstrøm, og driftes av APS strømforsyningsanlegg fra Power Controls.

Lokasjoner og teknisk innhold er konfidensiell informasjon.

Power Controls samarbeider med Motorola, som drifter anleggene. På oppdrag fra Motorola, har Power Controls konstruert, bygget, installert og idriftsatt disse anleggene, over flere år. Vi bidrar også med vedlikehold og service, samt overvåkning.

Dette er stasjoner som krever stor redundans, høy kapasitet, lang autonomi og ekstrem driftssikkerhet, på de mest værharde stedene i Norge. Dette har gitt Power Controls verdifull kompetanse og erfaring, og en unik posisjon i det norske offgrid-markedet.

Har du behov for et tilsvarende/lignende strøm-anlegg? Send oss info her:  Skjema for standard-opplysninger

bottom of page