top of page

Linkstasjon 2

Kunde:

Applikasjon:

Ytelse:

Funn AS

5G internett radiolink

100-200W i snitt

I Finnmark er det mye fiskeindustri, og den er helt avhengig av stabilt bredbånd. Foring av fisken i mærene er kritisk og automatisert, og overvåkes via internett.

For å nå ut til mærene med fiber-hastighet, skytes radiolink via et høytliggende punkt på fjellet, og der er det gjerne ingen nettstrøm.

Power Controls har levert flere strøm-stasjoner til oppdrettsnæringen, og denne stasjonen i Finnmark er en av de kraftigste vi har levert. Den har høy ytelse, tåler framtidige utvidelser av strømforbruket, har høy grad av redundans og ekstremt lang autonomitet.

En 1kW vindturbin har i flere måneder levert all den strømmen som anlegget har forbrukt. I tillegg er det installert 2kWp solcelleanlegg. Videre er det installert både brenselcelle og dieselaggregat som backup, så skulle det komme solfattige og vindstille perioder, er ikke det noe problem.

Har du behov for et tilsvarende/lignende strøm-anlegg? Send oss info her:  Skjema for standard-opplysninger

bottom of page