top of page

Rassikring

NVE opererer flere rassikrings-områder, som f.eks Mannen, Åknes, Tafjord og Kåfjord. Avanserte måle-instrumenter overvåker kontinuerlig bevegelser i fjellmassiver og potensielle snøskred.

Til alt dette utstyret, trengs naturligvis strøm. Power Controls har konstruert og levert et titalls anlegg som strømforsyner disse kritiske applikasjonene, som står i ekstremt værutsatte områder.

En typisk installasjon består av solceller, batterier og omformere, og brenselcelle som backup. Dette gir lang autonomitet og driftssikre systemer.

Kunde:

Applikasjon:

Ytelse:

NVE

Ras-sikringsutstyr
20-50W kontinuerlig

Har du behov for et tilsvarende/lignende strøm-anlegg? Send oss info her:  Skjema for standard-opplysninger

bottom of page