Rassikring

NVE opererer flere rassikrings-områder, som f.eks Mannen, Åknes, Tafjord og Kåfjord. Avanserte måle-instrumenter overvåker kontinuerlig bevegelser i fjellmassiver og potensielle snøskred.

Til alt dette utstyret, trengs naturligvis strøm. Power Controls har konstruert og levert et titalls anlegg som strømforsyner disse kritiske applikasjonene, som står i ekstremt værutsatte områder.

En typisk installasjon består av solceller, batterier og omformere, og brenselcelle som backup. Dette gir lang autonomitet og driftssikre systemer.

Kunde:

Applikasjon:

Ytelse:

NVE

Ras-sikringsutstyr
20-50W kontinuerlig

Har du behov for et tilsvarende/lignende strøm-anlegg? Send oss info her:  Skjema for standard-opplysninger

Power Controls AS

Bjørnåsveien 5

1596 Moss

Norway

 

Tel:          [+47] 69 700 300

Epost:      salg@powercontrols.no

Support:  dag@powercontrols.no

Power  Anywhere 

ARCTIC POWER SPECIALISTS

Hyttestrøm:

 


Proff-anlegg:

Organisasjonsnummer (VAT no.): 990769990

© 2019  Power Controls AS  -  All rights reserved