top of page

Linkstasjon 1

Breiband.no og en rekke andre bredbåndsleverandører må av og til plassere linkstasjoner på utilgjengelige steder, for å få internett-forbindelsen over en fjelltopp eller et annet hinder i terrenget.

På bildet nedenfor ser vi stasjonen om høsten, og på bildet til høyre ser vi samme stasjonen på vinteren.

Uansett hvor mange batterier, solceller og vindgeneratorer man installerer, blir det ikke nok strøm vinterstid. Alt iser til, og stopper opp. Unntatt våre brenselceller. De holder anlegget igang gjennom hele vinteren, uansett værforhold.

Kunde:

Applikasjon:

Ytelse:

Breiband.no

5G internett radiolink

10-30W i snitt

Har du behov for et tilsvarende/lignende strøm-anlegg? Send oss info her:  Skjema for standard-opplysninger

bottom of page