top of page

Damlukestyring 1

Kunde:

Applikasjon:

Ytelse:

Statkraft

Damlukestyring

30-100W i snitt

Statkraft bygger nytt kraftverk, men damluken er plassert langt unna nettstrøm. Her er hydraulisk styrt damluke, og hydraulikkmotoren krever 3-fas 400VAC, og "noen kW". Power Controls konstruerte, leverte og installerte på stedet komplett, nøkkelferdig anlegg, med overvåkning.

Solceller holder den solide batteribanken oppladet gjennom store deler av året. Vinterstid blir er det naturlig nok lite med sol, og solcellepanelene iser/snør til, som typisk skjer i fjellet. Da går backup-systemet automatisk inn og lader opp batteribanken når det er nødvendig.

Backup er en brenselcelle, som yter 100W døgnet rundt. Med et standby-forbruk på ca. 20-30W til PLS og kommunikasjon, betyr det netto 70-80W lading. Med over 100 liter metanol tilgjengelig (kan økes til 240 liter), kan brenselcellen gå i 1200 timer, uten tilsyn og uten etterfylling. Det gir mange oppladinger av den store batteribanken, og en autonomitet på minst ett år.

Fra kraftige invertere, har damluke-anlegget 400VAC/3-fas tilgjengelig døgnet rundt, med en kapasitet til å levere inntil 10kW til hydraulikk-styringen.

Har du behov for et tilsvarende/lignende strøm-anlegg? Send oss info her:  Skjema for standard-opplysninger

bottom of page