top of page

Smart Energy Station 2.0

NYHET!

Mange viktige forbedringer i helt ny versjon av den velrennomerte offgrid strømforsyningen: SES2.0!

NY GENERASJON BRENSELCELLE

Helt ny generasjon brenselcelle EFOYpro, har en rekke forbedringer:

 • Større effekt: Inntil 125W (500W-versjon finnes også)

 • Lengre levetid: Forventet levetid er økt fra 5000 til 6000 timer

 • Nytt grafisk display gir mer informasjon og er enklere i bruk

 • Har LAN-tilkopling, dvs. kommer online via ekstern 4G-router etter fritt valg, eller fiber.

 • Kan tilkoples ekstern, automatisk omskifter for 2, 4 eller 8 kanner metanol, som gir økt autonomitet (inntil 480L metanol, som gir >500kWt energi).

 • Ny, forbedret online-portal, for alarmer, overvåkning og fjernstyring

 • Kan leveres med varmeslange (termostatstyrt, oppvarmet slange for vannavløp, som effektivt forebygger frost-problemer)

NY BATTERIBANK

Vi leverer komplett, nøkkelferdig system, med nye, effektive Lithium-batterier i kombinasjon med AGM (som backup ved ekstreme temperaturer). Dette gir mindre tap og vesentlig lengre levetid. Kan leveres som 12V- eller 24V-system, og 230V med inverter.

NYE EFFEKTIVE SOLCELLER

De gamle 300W-solcellene er erstattet med nye, effektive 410W-solceller, som er helt sorte. SES2.0 kommer med integrert solcelleregulator, som enten kan overvåkes via bluetooth (på stedet) eller via routeren og egen portal på internett.

ØKT FLEKSIBILITET

SES2.0 kan leveres i en rekke varianter, avhengig av behov for autonomitet eller effekt. Vi sender deg et tilbud som inkluderer energiregnskap, slik at du enkelt kan se hvilken konfigurasjon som gir ulik autonomitet. Avhengig av effekt-/energi-behovet, dimmensjonerer vi optimal størrelse på brenselcellen (42W, 82W eller 125W), størrelse på batteribanken og mengde metanol (28L-480L). Den mest brukte konfigurasjonen bygges inn i en isolert Zarges-kasse (som bildet til høyre viser; eksempel fra NVE), og der er det plass til 56L metanol.

EKSEMPEL

Har du et anlegg som forbruker i snitt 25W, betyr det ca. 18kWt/måned. Uten sol-lading (f.eks. vinterstid), vil brenselcellen da forbruke ca. 16 liter metanol per måned. Regner vi for enkelhets skyld at vi har tiltrekkelig sol-lading halve året*, betyr det et årlig forbruk på ca. 100 liter metanol. Da må de to 28L-kannene som får plass i Zarges-kassen byttes 2 ganger i året. Velger du et større kabinett, kan 2stk.  60L-kanner gi et helt års drift. Alternativt kan 4 stk. 60L-kanner gi et helt års drift uten tilsyn, med 50W snitt-forbruk (forutsetter gode sol-forhold).

* Mengden sol-lading man kan forvente, avhenger veldig av lokasjonen. Utfra koordinater for lokasjonen, og bilder av stedet, beregner vi en forventet energi-mengde fra sola per år, slik at energiregnskap og autonomitet blir mest mulig treffsikkert.

REFERANSER

SES2.0 benyttes av bl.a.: NVE, Statens Vegvesen, Tolletaten, NIVA, og Meteorologisk Institutt.

Ta kontakt idag, enten ved å fylle ut energiskjema, eller sende oss en mail.

EFOY_pro2800.png

EFOYpro2800, ny generasjon brenselceller fra SFC.

IMG_7330-1-2.jpg

SES i Zarges-kasse hos NVE i Troms

20210127_122351.jpg

Se video fra vår siste

oppgradering i felt, av SES 1.0 til SES 2.0!

APPLIKASJONER

 • Jeg skal opp med et kamera og en værstasjon. Hva trenger jeg?

 • Jeg har en internett link-stasjon, som drives av en solcelle og et par batterier. Det er ikke nok strøm vinterstid.

 • Jeg skal montere et skredsikringsanlegg, men det er ikke strøm i området. Hva trenger jeg?

 • Vi skal automatisere en damlukestyring, men det er ikke nettstrøm i området. Kan dere hjelpe?

 • Vi skal overvåke en liten bekk med noe instrumentering. Hva trenger vi, bortsett fra batterier?

 • Vi skal etablere en forskningsstasjon på en fjelltopp. Hva trenger vi for å få nok strøm hele året?

 • Vi kjører idag diesel-aggregat nesten døgnet rundt. Kan vi skaffe strømmen på en billigere og mer miljøvennlig måte?

Gjennom en dialog med oss, der vi bruker vår lange erfaring og ekspertise på strømforsyningsanlegg og fornybare energikilder, finner vi alltid den riktige løsningen akkurat for din applikasjon. Denne dialogen starter gjerne med at oppdragsgiver svarer på noen få standard-spørsmål, og sender til oss.

 

Etter avklaringer på telefon, sender vi deg helt uforpliktende et forslag til teknisk løsning, og et tilbud.

bottom of page