PROSJEKTER


Power Controls utvikler og designer strømforsyningssystemer utfra gjennomprøvde komponenter og strategier i våre standard-versjoner av Smart Energy Station™. Mange større anlegg tilpasses kundens behov, og kjøres som prosjekt:

 • Tilbud, med spesifikasjoner, systembeskrivelse og ytelsesberegninger
 • Design, produksjon, FAT og leveranse
 • Installasjon og commissioning
 • Service, vedlikehold og overvåkning
Noen utvalgte prosjekter finner du mer informasjon om nedenfor.


5G-stasjon i Geiranger

 • Dimensjonert for opptil 100W døgnkontinuerlig forbruk
 • Hybridanlegg med solenergi og 500W brenselcelle som backup
 • Fjernstyring, overvåkning og kamera
 • Leverer internett til Stranda, Geiranger og Hellesylt
 • Tilknyttet Åkneset Beredskapssenter
Anlegget er bygget for å tåle de mest ekstreme værforholdene man kan finne i Norge, av vind, snø, ising og lave temperaturer. Installert og overlevert som et nøkkelferdig system på stedet i 2011, og oppgradert i 2012.

Bredbånd8 (1)

Velg kvalitet 480p for å se filmen i dette vinduet, eller velg kvalitet 1080p og se den i full-screen.Damlukestyring

 • Leveranse av hybridsystem med solenergi, vind energi, og aggregat som backup.
 • Ytelse: 230V/2kW for damluke-motor
 • 230V/2kW tilgjengelig fra det installerte Smart Energy Station™, døgnet rundt, 24/7, så damluken kan kjøres når som helst, uavhengig av aggregatet. Dette gir langt større driftssikkerhet for damluke-reguleringen, og mye lavere dieselforbruk, sammenlignet med eldre anlegg der man starter aggregatet hver gang damluka skal kjøres.
 • Aggregatet kjøres automatisk, kun når batteribanken trenger opplading. Dette skjer typisk 2-4 ganger i måneden vinterstid, og maks. 1 gang per måned sommerstid.
 • Overvåkning og fjernstyring via GPRS. PLS: Siemens S7.
 • Kunde: Siemens

Design, leveranse og commissioning utført av Power Controls. Anlegget står plassert inne i dam-veggen, og er ikke avhengig av frostsikring.

IMG_3755-1-2
Damlukestyring med strøm fra Smart Energy Station™ gir større driftssikkerhet og vesentlig redusert dieselforbruk (vesentlig lavere TCO / Total Cost of Ownership).

Sommeren 2014 installerer vi ny damlukestyring for Berg Kommune på Senja (ca. 500moh.), med solenergi og brenselcelle. Siemens S7 PLS sørger for automatikken, og eget Scada-system for overvåkning, fjernstyring og alarmer på vannverket. Komplett, nøkkelferdig installasjon fra Power Controls.
 
 

Linkstasjon for Sikringsradio (Saudafaldene)

Kritisk link-stasjon for kommunikasjonsnettet til Saudafaldene får strøm fra Smart Energy Station™. Hybrid-anlegg med solenergi og brenselcelle levert, og fundamentering fullført, høsten 2013. Mastemontering og idriftsettelse våren 2014.

Ekstremt vær-hard lokasjon, 1600moh., mellom Sauda og Røldal. Komplett nøkkelferdig installasjon (inkludert 12m mast) fra Power Controls. 

 

SES-APS til nytt landsdekkende nødnett (TETRA)

På oppdrag fra Motorola Solutions Norway, har vi designet, produsert og installert det første APS-systemet i det nye landsdekkende nødnettet. Hybrid-systemet henter energi fra solceller, aggregat og brenselcelle, og er godkjent for nasjonalparker i Norge.

Systemet overvåkes og fjernstyres av et egenutviklet Scada-system, og lokal styring foregår med en Siemens S7 PLS. Systemet har spesiell frostsikring, og automatikk for optimalisert energiforbruk og batteri-levetid, og minimalt med vedlikehold.

Systemet gir store besparelser (vesentlig redusert OPEX/TCO) og økt driftssikkerhet, sammenlignet med tradisjonelle dieseldrevne anlegg.

Smart Energy Station™ APS (SES-APS) er en generell produktfamilie med autonome strømforsyningsanlegg beregnet for kontinuerlige strømforbruk i området 100W-2kW. Spesial-modeller tilpasses behovet, og bygger på de gjennomprøvde grunn-modellene.

Systemet er ideellt for strømforsyning av damluke-system, telecom og andre strøm-krevende applikasjoner på værharde steder uten tilgang på nett-strøm.

SES-APS er fleksibelt og skalerbart. Redundans bygges inn i systemet, i så mange nivåer som applikasjonen og lokasjonen krever. Resultatet er forutsigbarhet, kostnadsreduksjoner og meget høy driftssikkerhet.

 

 

Smart Energy Station™ MOBIL til Securitas

20130521_215256-251

Denne mobile kraftpakken er dimensjonert for å drifte 100-300W døgnkontinuerlig belastning, ved 12V, 24V eller 230V. Energien hentes fra en solid batteribank, og når denne trenger opplading (ca. 2-3 ganger i uken) så starter aggregatet automatisk, lader opp batteribanken, og stopper igjen. Anlegget kan fjern-overvåkes og fjernstyres.


 

Fagerheim, Hardangervidda

DH0_4857-1
20130321_165024-1

Leilighetskompleks med 9 leiligheter, midt oppe på Hardangervidda. Døgnkontinuerlig forsyning av 230V til samtlige leiligheter. Totalkapasitet fra batteribanken (inverter-effekt):  230V/32kW. Aggregat-effekt: 50kW. Samlet maks-effekt: 80kW.


 

Meteorologisk Institutt

2012-09-03-349-165På Fruholmen i havgapet utenfor Hammerfest har Meteorologisk Institutt en målestasjon som driftes av solenergi om sommeren, og brenselcelle om vinteren.

Brenselcellen har gått uten tilsyn eller service siden 2010, og er helt avgjørende for driftssikkerheten til målestasjonen, spesielt vinterstid da det er lite sol.

Brenselcellen overvåkes av vår driftssentral, og alarmen har ennå ikke gått en eneste gang.

 

Brenselcelle-anlegg på Svalbard

Svalbard2010_600
Strømforsyning av midlertidig 5G-nett på Janusfjellet (Svalbard), for døgnkontinuerlig overføring av film til web, av utgravninger i regi av Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Institutt. Brenselcellen forsynte linkstasjonen døgnet rundt i 2 uker. Det er ikke tilstrekkelig med sol på stedet, til at solcellepaneler kan produsere nok strøm..


For mer informasjon om referanse-anlegg innenfor ditt applikasjons-område, vennligst ta kontakt.


_Bredbånd027v2-203
Strømforsyning av 5G-nett i Geiranger. Installasjon 1650m.o.h. på ekstremt værhardt sted.xx2011-12-22 09.59.08-42
Denne 5G-masta i Verdal er online, takket være brenselcellen. Solcellepanel og vindgenerator har tatt vinterferie.IMG_3813-15Installasjon av damlukestyrings-anlegg i samarbeide med Siemens. En avansert kombi-inverter sørger for døgnkontinuerlig 230VAC-forsyning til damluke-motoren.

En stor batteribank sørger for nok energi til flere ukers drift (hvor lenge avhenger av sol og vind), og aggregatet starter automatisk kun når batteribanken trenger opplading.20131213_142321-1
SES-APS dekker de større effekt-behovene, døgnkontinuerlig. Anlegget er trippel-redundant, beregnet for samfunnskritiske installasjoner, og fjernovervåkes med et dedikert Scada-system.

20130617_193606-252
Smart Energy Station™ MOBIL er innovativ, driftssikker, økonomisk og service-vennlig. Ideell for mobile kamera- og alarm-anlegg.

20130313_091918-1
50kW dieselaggregat fra Cummins, for lading av batteribank.

Svalbard_2010_2_600-7
Konfigurasjon av 5G-linken på Svalbard. Driftes av brenselcelle.