Smart Energy Station™ - FC (Fuel Cell)

Effekt-område døgnkontinuerlig: 1-100W


Telecom- og instrumenterings-utstyr som har begrenset kontinuerlig energi-behov, forsynes best med sol-energi. Dette er miljøvennlig, fornybar energi, som er vedlikeholdsfri, driftssikker og rimelig. Slike anlegg fungerer helt eller delvis med energi fra solcellepanel sommerstid, men behøver nesten alltid backup vinterstid. Som vi ser av bildet til høyre, er det nokså vanlig at solcellepanel (og eventuell vindgenerator) iser helt ned om vinteren, og gir da ingen strømproduksjon. Selv om dette ikke skjer så ofte i lavereliggende strøk av landet, er uansett daglig sol-produksjon vinterstid sterkt begrenset, slik at backup-løsninger er helt nødvendige.

Tradisjonelt har aggregater vært brukt som backup-løsninger. Dieselaggregater er kostbare i drift, har tildels usikker start vinterstid, og krever endel vedlikehold. På anlegg med relativt små effekt-behov (typisk 1-100W), er dieselaggregat unødig kostbare og forurensende.

Moderne brenselcelle-teknologi fra verdens største produsent SFC i Tyskland sørger for pålitelig og rimelig backup-strøm vinterstid. Det nøkkelferdige systemet
Smart Energy Station™ - FC er et hybridsystem som utnytter både solenergi og brenselcelle, og som ikke minst er tilpasset norske vær- og temperatur-forhold.
 

ULIKE YTELSER

SES-FC produseres i ulike konfigurasjoner, og ofte skreddersydd etter kundens behov. Alle systemer produseres av Power Controls etter ordre, så optimaliseringer i forhold til spesifikke behov påvirker hverken pris eller leveringstid. Vi går gjerne ut fra 3 ulike standard-konfigurasjoner:

SES-FC_tabell
 

ULIKE KABINETTER

Hvor anlegget plasseres, bestemmer i stor grad hva slags kabinett som er egnet. I tabellen ovenfor ser vi komplette SES-FC-anlegg som leveres ferdig montert i værsikker Zarges-kasse, egnet for innendørs eller utendørs bruk. Eksempler på slike kabinetter er vist til høyre.

På ekstra vær-utsatte områder, eller der hvor annet utstyr også trenger beskyttelse, leveres SES-FC ferdig montert i kabiner med plass til f.eks. radio-utstyr og instrumentering. Eksempler på slike kabiner, er vist nedenfor.

330-19 593-95
SES-FC for telecom, i laftehytte.                         SES-FC for telecom, i kabin for fjelltopp.

 
2012-07-19-249-140SES-FC bygget inn i eksisterende kabin, på stedet.

Power Controls gjør montering og commissioning på stedet og overleverer nøkkelferdig system, eller vi leverer gjør-det-selv-kit som kunden monterer selv.

Samtlige modeller leveres komplett med solcelle-system, som bidrar til hele eller en vesentlig del av den nødvendige energi-produksjonen sommerstid.

Etter kundens ønske, leveres kabinettet/kabinen komplett montert og testet fra oss, og fraktes og monteres på site av kunden selv.

Ofte står Power Controls for hele leveransen, som et nøkkelferdig system, på stedet. Da overleveres kabinen ferdig montert på site, og vi står for grunnarbeider, transport med bil og helikopter, bardunering og sikring, commissioning, montering av solcelle-anlegg, og eventuelt også oppsetting av gittermast.
 

DIMENSJONERING


Et velfungerende system som er optimalisert både med hensyn til kostnad og driftssikkerhet, er korrekt dimensjonering helt avgjørende. Utfra opplysninger om gjennomsnittsforbruk 24/7, og geografisk plassering, beregner vi korrekt ytelses-modell og kabin-type, samt solcelle-anlegget og nødvendig batterikapasitet.

Før prosjektet besluttes, får kunden både pristilbud og dokumentasjon på energi-kalkylen ligger til grunn for dimensjoneringen av anlegget. Power Controls har utviklet et eget analyse-verktøy, som vist til høyre. Dette beregner årlige driftsutgifter, autonomitet og dimensjonering av batteribank, solcelle-system, brenselcelle og drivstoff-kapasitet.

Behovet for backup-strøm vinterstid, i form av brenselcelle, er vist grafisk nedenfor.

Energy Gap
Høst og vinter betyr lav produksjon av sol-energi, og nettopp i denne perioden trengs backup-strøm fra brenselcellen. Denne starter/stopper automatisk, når batteriene trenger påfyll. Les mer om brenselcelle-teknologien her.
xx2011-12-22 09.59.08-42
Radiolink- og 5G-mast er online gjennom hele vinteren, med backup-strøm fra brenselcelle.392-1
SES-FC i værsikker Zarges-kasse, egnet for innendørs bruk, og under visse forutsetninger også utendørs bruk. Kabinettet er isolert, og systemet tåler omgivelsestemperaturer i området -30°C - +30°C.


2012-09-03-349-165
SES-FC i Zarges-kasse levert Meteorologisk Institutt i 2010, og står plassert på værhardt sted på Finnmarks-kysten.


 

 
PC_SFC_kalkyle
Kalkulering av energibehov og hvordan dette dekkes av solenergi og brenselcelle.