Smart Energy Station™ - APS Telecom

Effekt-område døgnkontinuerlig: 50-3000W
_DH62832

Smart Energy Station™ - APS Telecom er offgrid strømforsyningssystem for de større, krevende installasjonene. Her forsynes mye energi, med stor sikkerhet og lang autonomitet. Typiske applikasjoner er større telecom-anlegg, damlukestyringer med kraftige motorer og eventuelt hydraulisk styring, leilighetskompleks, hus, turisthytter osv.

Kontinuerlig effekt er typisk mange hundre watt, 24/7, eller opptil flere kW. Kortvarig ytelse kan være opptil 24kW ved enfas eller 72kW ved tre-fas 230V.

Anleggene konstrueres alltid etter kundens spesielle behov, og produseres og installeres av Power Controls som nøkkelferdige system på site.

Les mer om noen av prosjektene her.

SES-APS har følgende nøkkel-egenskaper:

  • Yter 12V, 24V, 48V eller 230V døgnkontinuerlig
  • Yter opptil 3kW døgnkontinuerlig, og opptil 24kW kortvarig (noen timer)
  • Aggregatet kjører automatisk, men kun når batteribanken trenger opplading. Dette sparer store kostnader i form av redusert drivstoff-forbruk, redusert vedlikehold av aggregatet, og mindre logistikk (frakt av varer og personell til site, med bil/helikopter)
  • Frost-sikring sørger for sikker start av aggregatet, hver gang
  • Energi-optimalisert utnyttelse av kombinasjonen solenergi og aggregat
  • Mulighet for dobbelt backup-system (redundans), med både aggregat og brenselcelle
  • Avansert PLS for lokal automatisk styring, og Scada-system med trender og alarmer for driftssentral
  • Lang autonomitet og lange service-intervaller reduserer driftskostnadene (OPEX)


 

STANDARD-VERSJONERSES-APSSES-APS bygges oftest som spesialtilpasninger til kundens behov, utfra visse standard-modeller som vist i tabellen til venstre.


Tilpasninger gjøres på grunnlag av effekt-behov 24/7 og maks-effekt, værforhold på stedet, ønsket autonomitet, behov for redundans og PLS/Scada-system.

Ta kontakt med Power Controls og be om et konkret forslag til SES-APS-system som passer din applikasjon.


Bredbånd016v2-221
Smart Energy Station™ - APS/SEXT er et hybrid-anlegg i en spesialkonstruert betong-kabin, for de aller mest ekstreme værforholdene. 
(© Håkon Bonafede, ViMenn)