SES-APS/mobile

Effekt-område døgnkontinuerlig: 50-300W*


Smart Energy Station™ - APS/mobile er en serie strømforsyningssystem som er beregnet for mobil bruk, eller midlertidig bruk på ulike steder (f.eks. mobile beredskaps-system). Disse systemene har praktiske begrensninger mht. utnyttelse av sol-energi, og relativt høyt energi-forbruk. Samtidig er kravene til autonomitet gjerne redusert til noen få uker.

* Energi-forbruket er kun periodevis, og ikke 24/7 året rundt, siden de flyttes fra sted til sted flere ganger i året. I disse systemene er bruken av bensin-aggregat eller brenselcelle det økonomisk mest lønnsomme (best APEX, og akseptabel OPEX).
 

MOBIL VERSJON

Securitas henger  600_0191-1
Disse versjonene av SES-APS/mobile er beregnet for utplassering på site for å løse oppgaver i noen dager eller uker, for så å flyttes til nye steder. Autonomiteten er i området 2-8 uker, hvoretter anlegget må etterfylles med drivstoff. Systemene er ideelle for overvåkningsoppdrag, trafikk-telling, belysning, link-stasjoner for kommunikasjon på arrangementer, strøm til midlertidige toalett-anlegg osv.

SES-APS/mobile gir store besparelser i forhold til aggregater som kjører kontinuerlig, da energien hentes fra en batteribank. Aggregatet kjører kun sporadisk, når batteriene trenger opplading, og man sparer derfor drivstoff, skadelige utslipp av eksos og støy, vedlikehold av aggregat osv.

Dimensjoneringen av anlegget gjøres utfra hva som er maksimalt effekt-behov (deler av døgnet), som kan være i området 100-2000W, og hva som er gjennomsnittlig effekt-behov døgnet rundt (50-300W). Er effekt-behovet større, økes tank-kapasiteten eller man aksepterer hyppigere drivstoff-fyllinger.

Ta kontakt med Power Controls og be om et forslag til versjon av SES-APS/mobile som passer akkurat din applikasjon.

 

BEREDSKAPS-VERSJON


SES-APS/mobile beredskap    SES-APS
Disse versjonene er beregnet på å stå i litt lengre perioder på hvert sted, for så å flyttes til nye steder for nye oppdrag. Typisk autonomitet er 1-3 måneder. Kabinene dimensjoneres etter effekt-behov, autonomitet og vekt (for helikopter-transport), og inneholder gjerne både SES-APS-systemet og kundens eget instrumenterings- eller kommunikasjons-anlegg; alt i en kabin for enkel logistikk.

På bildene ovenfor ser vi en av tre kabiner levert til NOFO/ENI, komplett med radaranlegg for overvåkning av overflatestrømmer på havet, som del av oljevernberedskapen langs kysten. Kabinene står normalt i beredskap, og flys raskt ut på site ved et eventuelt oljeutslipp. Radar-anlegget forsynes med strøm fra solcellepanel og brenselcelle eller aggregat (ulike versjoner). Anlegget kommuniserer med driftssentralen via både GSM og ICE.

Ta kontakt med Power Controls og be om et forslag til versjon av SES-APS/mobile som passer akkurat din applikasjon.