SES-APS Landbruk

Strøm-anlegg for landbruk og industri, som ikke er tilknyttet det offentlige strømnettet


Facebook-7859SES-APS/LB15 spesial - Installert på ny driftsbygning på Klones Gård, Vågå.

Smart Energy Station™ APS/LB åpner helt nye muligheter for drift og utbygging på steder langt unna det offentlige strøm-nettet. Med fornybar energi fra solcelle-anlegg som lagres i store batteribanker, har gårdeier tilstrekkelig med miljøvennlig og driftssikker strøm til alle de vanlige verktøyene, lys, alarm-anlegg, melkemaskiner, store sagverk osv., samt bolig-enhet med alle moderne fasiliteter. Det er kun oppvarmingsbehovet som må dekkes på annen måte enn med strøm, og idag finnes en rekke miljøvennlige muligheter å velge mellom.
 

MODELLER

  SES-APS/LB leveres i et bredt spekter av spesialtilpassede størrelser, utfra 4 standard-modeller:

SES-APS_landbruk

Disse modellene representerer profesjonelt dimensjonerte anlegg der hver komponent harmoniserer med resten av anlegget. Alle deler spiller godt sammen i et velbalansert anlegg, der solenergien utnyttes optimalt, diesel-forbruket holdes på et minimum, og driftssikkerheten er kompromissløs. All elektronikk er produsert i Sveits, solceller i Europa/USA, og aggregatet har topp kvalitet fra velkjente Cummins. Det er ikke spart på kvalitet i noen komponenter, fordi vi vet av erfaring at strømmen blir man helt avhengig av, så strømanlegget må fungere til enhver tid, året rundt, og i all slags vær.SKREDDERSYDD OG FLEKSIBELT


Facebook-0675 Nytt SES-APS/LB15 strømanlegg demonstreres for gårdeiere Inger-Marie Haaland og Arvid Mæland i Vågå.

Strøm-anlegget ble installert så snart det tekniske rommet var klart, slik at håndtverkerne hadde strøm å jobbe med uten å måtte kjøre aggregat. 3-fas 400VAC fra en solid batteribank og et solcelleanlegg på taket, sørger for miljøvennlig strøm og støyfritt arbeidsmiljø.

Vi takker Inger-Marie og Arvid for oppdraget, og er imponert over deres banebrytende holdning til moderne strømløsninger basert på fornybar energi!
NØKKELFERDIGE ANLEGG FOR NORSK LANDBRUK

Facebook-0680  Facebook-0690  Facebook-63445

På taket ser vi det 5kW store solcelle-anlegget. Systemet er forberedt for en dobling av kapasiteten i fremtiden, uten vesentlige endringer av resten av strøm-anlegget.

Denne driftsbygningen, og de aller fleste andre driftsbygninger på norske gårder, er en åpenbar "skattekiste" for montering av solcelle-anlegg. Her er rikelig med plass for solcelle-anlegg som dekker de fleste behov, små og store.

Power Controls lanserer i 2016 også store solcelle-løsninger for landbruk tilknyttet det offentlige strøm-nettet, såkalte "ongrid"-anlegg. Solcelleanlegg på driftsbygninger er gjerne langt større enn anlegg på hustak, og har dermed også muligheter for å være økonomisk lønnsomme (noe "hustak-anleggene" ikke er).
 

  Power Controls er ledende i Norge på såkalte "offgrid"-anlegg, dvs. strømanlegg for steder uten offentlig nettstrøm. Våre anlegg leveres som nøkkelferdige, dvs. vi designer, konstruerer, leverer, installerer på stedet, tester og gir opplæring av gårdeier i samarbeide med lokal el-installatør. Registrert installatør sørger for tilkopling av sikringsskap, jording, kurs-fordeling rundt i driftsbygningen(e), samt innmelding av anlegget til DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap). Dette er svært viktig, ikke bare fordi det er lovpålagt, men også av hensyn til risiko for strømstans, brann og forsikringsselskapet.

Når det gjelder de såkalte "ongrid"-anleggene, melder el-installatøren anlegget inn til det lokale el-tilsynet, igjen ihht. lover og forskrifter.
 
  Et typisk "offgrid-anlegg" (uten offentlig nettstrøm) består av:
  • Solcellepanel
  • Solcelleregulator(er)
  • Batteribank
  • Invertere/ladere
  • Aggregat (backup)
Man har kontinuerlig 400VAC 3-fas (230V 1-fas-kurser der det trengs, slik som i vanlige hus) der energien hentes fra batteribanken. Batteribanken lades opp av solcelleanlegget. Om du bruker mer enn det solcellepanelene yter, vil før eller senere batteribanken trenge opplading fra aggregatet. Aggregatet starter automatisk, lader opp batteribanken, og stopper igjen. Du som bruker merker ingenting til dette. Et godt dimensjonert anlegg medfører minimalt med aggregat-kjøring, og er dermed svært miljøvennlig. En annen åpenbar fordel: Du får ingen strømregning!


Ta kontakt med Power Controls idag, og be om et uforpliktende tilbud på strøm-anlegg for din seter, din gård eller din driftsbygning, enten du har tilkoplet nettstrøm og vil spare penger og miljøet, eller mangler helt strøm på stedet.   Kontaktskjema