VIRKSOMHETEN

 

Power Controls er ledende i Norge på 
alternative strømforsynings-systemer 


Våre anlegg leverer strøm på steder der det ikke finnes nett-strøm, til et vidt spekter av strømforbrukere:

  • Telecom (GSM, 5G, telemetri, sikringsradio)
  • Nødnett (TETRA)
  • Geologi (Åkneset Beredskapssenter, Nordnorsk Fjellovervåkning, diverse skred-varselsystemer)
  • Meteorologi (Meteorologisk Institutt)
  • Sikkerhet og overvåkning (Securitas)
  • Forskning (NIVA, NOFO/ENI)
  • Forsvaret
  • Kraftverk (bl.a. Lyse Energi, Saudafaldene, BKK)
  • Fiskeoppdrett (bl.a. Marine Harvest)

 

Tilpasset norsk klima


Power Controls sine anlegg står plassert på de mest værharde stedene i Norge. Så godt som alle anlegg barduneres fast, for å tåle ekstremvær, og de er tilpasset de lokale snø- og isings-forholdene.

Smart Energy Station™ leveres som nøkkelferdige strømforsynings-kabiner i ulike varianter, med døgnkontinuerlig 24/7-ytelse fra 1W til 2.000W. Maks-ytelse opptil 30kW, ved 12V, 24V, 48V eller 230V.

Vi designer, produserer og installerer hybrid-systemer basert på energi fra sol, vind, aggregat og/eller brenselceller. Driftssikre løsninger er installert i hele landet, og de fleste overvåkes døgnet rundt av vår driftssentral og har avanserte alarm-funksjoner via SMS og epost direkte til oss og lokal, anleggsansvarlig person.

Det er ingen selvfølge at et autonomt strømforsyningsanlegg i norsk klima, skal yte full kapasitet gjennom hele vinteren, uansett værforhold. Vi har lang erfaring med norske værforhold, og vet hva det innebærer av risiko og kostnader knyttet til uforutsette hendelser eller strømbortfall på kritiske installasjoner langt utenfor allfarvei. Backup-løsninger basert på aggregat og brenselceller av høyeste kvalitet, reduserer disse kostnadene og risikoen for nedetid på utstyret som driftes.
 

For samfunnskritiske installasjoner


De mest kritiske applikasjonene krever gjennomtenkte og utprøvde løsninger, som er stabile og driftsøkonomiske året rundt, år etter år.

Smart Energy Station™ fra Power Controls forsyner strøm til en rekke kritiske telecom-installasjoner, men også stadig flere applikasjoner innen kraftforsyning og vassdrags-regulering driftes av strøm fra våre anlegg.

IMG_3755-1-2
Leveranse og commissioning av hybrid-anlegg med sol, vind og aggregat, for drift av damlukestyring, kameraovervåkning og fjernstyring i Mo i Rana. Kunde: Siemens.

 

FoU


Power Controls driver egen forskning og utvikling av produkter og systemer innen alternativ energi, med spesiell fokus på brenselcelle- og aggregat-løsninger. Disse viktige backup-systemene er de mest utsatte for norske vær-forhold, og trenger spesiell oppmerksomhet.

Å drifte et aggregat eller en brenselcelle på en fjelltopp i -20°C og sterk storm, krever lang erfaring, som Power Controls har opparbeidet gjennom mange år i dette markedet.2012-09-04-365-166Smart Energy Station™ på Hjelmsøya utenfor Hammerfest. Strømforsyning av mobilt radar-anlegg for overvåkning av overflatestrømninger på havet.


div 107v2-63
Norsk klima er ikke nådig på utsatte fjelltopper. Her fungerer kun utstyr av beste kvalitet og driftssikre backup-løsninger.
IMG_1350-5-2
Power Controls tester ny teknologi i norges største fryselager i fjell, som holder konstant -28°C.