HMS


Power Controls har innført et profesjonelt, interaktivt og web-basert HMS-system, som samtlige ansatte har tilgang til og bruker i sitt daglige arbeide.

HMS er viktig for den daglige sikkerheten og trivselen i virksomheten, og spesielt viktig på kritiske service-oppdrag i felt. Selskapet har en flat og inkluderende organisasjon, med svært lavt sykefravær.

HMS er også viktig for kvaliteten i all produksjon. Et godt og trygt arbeidsmiljø fremmer effektivitet og kvalitet i alle ledd.
 

HMS_håndbok
Online HMS-system