OM POWER CONTROLS AS

 

Historie

Power Controls AS ble grunnlagt i 1997, og de 10 første årene leverte selskapet ladesystemer for alle typer batterier til ulike bransjer. I 2006 leverte vi egenutviklede ladere (SmartEx™) for profesjonell sambandsradio til Forsvaret. Kontraktsverdi: ca. 7MNOK.

Fra 2008 har selskapet fokusert på alternative strømforsyningssystemer, for kraftforsyning til steder uten nettstrøm. Power Controls AS er idag ledende i Norge på utvikling, produksjon og installasjon av turnkey, autonome strømforsyningsanlegg til det profesjonelle markedet.

Vårt egenutviklede konsept Smart Energy Station™ leveres i en rekke ulike varianter, og er redundante hybridanlegg som baserer seg på sol-energi, vind-energi, aggregat og brenselceller.

I 2013 hadde selskapet 5 ansatte, og en omsetning på ca. 10MNOK. Selskapet er nå i god vekst, og omsetningen har økt 30% hvert år de siste 3 årene.
 

Ledelse

 

Dag Halvorsen - Daglig leder, teknisk leder

Dag Halvorsen er sivilingeniør elektro, og grunnla Power Controls i 1997. Han har tidligere vært teknisk sjef og markedssjef i ABB, og har bred internasjonal erfaring med produktutvikling, salg og prosjektledelse.

Dag Halvorsen har utviklet styringssystemer for DC-motorer, batteriladere for el-truck og avanserte ladere for Forsvaret. De siste 6 årene har han designet autonome hybrid-systemer for strømforsyning, basert på alternativ energi: Smart Energy Station™ for profesjonelle anvendelser og ekstreme omgivelser. Som teknisk ansvarlig i selskapet, driver han også forskningssamarbeide innen brenselcelleteknologi, med Institutt for Energiteknikk på Kjeller og IRD AS i Danmark.
 

Torbjørn Høiholt - Salgsleder

Torbjørn Høiholt er ingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole og har jobbet i Power Controls siden september 2008.

Han har lang erfaring med teknisk salg fra Morgenstierne & Co AS, og Du Pont Norge, og har grunnlagt og jobbet som daglig leder i Elpoint AS.
 Facebook-1170-2
Power Controls ASDag_liten


dag@powercontrols.no
Tel: 69 700 300
Torbjorn_liten


torbjorn@powercontrols.no

Tel: 69 700 300