Brenselcelle EFOY pro

EFOY_Pro_Duo_both_VORNE_amp

EFOY pro brenselceller fra verdens største produsent SFC i Tyskland, sørger for driftssikker og økonomisk backup av solcelle-anlegg i værharde installasjoner i hele Norge.

Les mer

Alternative Power Systems

IMG_3755-1-3

Smart Energy Station™ APS er en serie autonome strømforsyningsanlegg beregnet for døgnkontinuerlig forsyning av større energi-forbrukere, og forsyner bl.a. det nye Nødnettet (TETRA), damlukestyringer og telecom-master.

Les mer

Service & Support 24/7

531-1

Våre kunder som har samfunnskritiske anlegg, har tilgang til 24/7 service fra Power Controls og våre partnere, der vi raskt rykker ut på site med bil og helikopter, når situasjonen krever det.

Les mer